Doručení do 2 pracovních dnů

Ochrana soukromí

Ochrana soukromí

Kdo jsme?

Provozovatel internetového obchodu Symprove.sk je:

Bencos s.r.o.
Matěje Bela 4662/18
921 01 Piešťany
IČO: 50853261
DIČ: 2120506564

Odpovědná osoba při ochraně osobních údajů dotčených osob zpracovaných u provozovatele
Martin Benko Msc
Matěje Bela 18
92101 Piešťany
Slovensko

Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu se zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů, jakož is nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů (GDPR).

Jaké údaje sbíráme a proč je sbíráme?

Komentáře

Pokud na našem webu čtenáři zanechají komentář, sbíráme údaje, které jsou zobrazeny ve formuláři komentáře (uživatelské jméno – tzv. přezdívku, e-mailovou adresu, příp. adresu webu vlastněného čtenářem), jakož i data potřebná pro ochranu webu a čtenářů před spamem ( IP adresa).

Čtenář má možnost uložit tyto údaje pro budoucí použití ve formě tvz. Cookies v konkrétním prohlížeči, ze kterého byl komentář zveřejněn. Také má možnost nechat si posílat upozornění na reakce na jeho komentář(e), případně na další články na e-mail, který poskytl správci webu v rámci formuláře.

Nákup produktů

Pro dokončení objednávky produktu z internetového obchodu Symprove.cz je nezbytné, aby Kupující poskytl prodávajícímu osobní údaje (jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého pobytu včetně PSČ). Tyto údaje Kupujícího jsou použity výhradně pro účely plnění uzavřené smlouvy nebo její změny a mohou být proto sdíleny s třetí stranou za účelem doručení produktu ke Kupujícímu. Kupující projevuje souhlas se zpracováním jeho osobních údajů spolu se souhlasem s Všeobecnými obchodními podmínkami. Tyto údaje mohou být dále použity pro účely vnitřních rozborů a analýz Prodávajícího. Kupující poskytuje tyto údaje dobrovolně.

Zasílání informací

Prodávající zpracovává osobní údaje dotčených osob pro marketingové účely na základě jejich žádosti, resp. Souhlasu dotyčné osoby v souladu s ustanovením §11 ods. (1) zák. čj. 122/2013 Z. Z. O ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů. Dotyčná osoba projeví svůj souhlas se zpracováním osobních údajů k tomuto účelu při objednání produktu prostřednictvím internetového obchodu Symprove.cz, při registraci v internetovém obchodě Symprove.cz nebo jiným vhodným způsobem. Dotyčná osoba vyjadřuje svůj souhlas zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky nebo při registraci na internetovém obchodě Symprove.sk, aby prodávající zpracoval a uchovával její osobní údaje v rozsahu jména, příjmení, e-mailové adresy při činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o novinkách a akciových nabídkách a zpracovával je ve svém informačním systému. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů Kupujícího.

Přidávání recenzí

Ve formuláři pro přidávání recenzí je třeba poskytnout i jméno a e-mailovou adresu, přičemž druhý údaje je neveřejný a slouží pouze správci serveru, spolu s IP adresou, ze které byla recenze odeslána, ke zefektivnění boje proti spamu. Správce si vyhrazuje právo nezveřejnit komentář, pokud obsahuje urážky, propaguje konkurenční produkty a/nebo firmy nebo vykazuje známky spamu. Správce si také vyhrazuje v případě porušení tohoto pravidla odebrat možnost zveřejňovat komentáře na webu. Veřejně přístupným údajem autora recenze je jméno, které zadal do formuláře.

Soubory cookies

Pokud uživatel přidá komentář nebo recenzi na serveru Symprove.cz, může souhlasit s uložením jména, e-mailové adresy a webové stránky do souborů cookies. Je to zejména pro vaše pohodlí, abyste nemuseli znovu vyplňovat vaše údaje znovu při přidávání dalšího komentáře. Tyto soubory jsou platné po dobu 1 roku.

Analytika

Symprove.sk vyhodnocuje pro statistické účely informace o používání internetových stránek (např. Počet uživatelů navštěvujících tyto stránky, odkud byl proveden vstup na internetové stránky). Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro potřeby vnitřních rozborů a analýz za účelem zlepšování kvality internetových stránek Prodávajícího.

Práva subjektu údajů

Právo Kupujícího na přístup k osobním údajům, opravu osobních údajů nebo výmaz osobních údajů

Kupující má právo přistupovat ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zároveň má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat. Souhlas zaniká do jednoho (1) měsíce od doručení písemného odvolání souhlasu Kupujícího Prodávajícímu. Osobní údaje Kupujícího jsou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, především se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 122/2013 Z. Z. Ve znění pozdějších předpisů).

Všechny údaje získané od Kupujícího jsou využívány výhradně pro vnitřní potřebu Prodávajícího a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dodavatelé Produktů, kterým jsou osobní údaje Kupujícího poskytovány v minimálním rozsahu, nutném pro splnění smlouvy. Osobní údaje Kupujícího jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Údaje jsou uchovávány tak , aby nebyly přístupné aplikacemi třetích osob.

logo