Doručení do 2 pracovních dnů

Studie Symprove: Shrnutí výsledků 5 nezávislých odborných studií

Probiotika Symprove jsou jediným výživovým doplňkem v Česku, jejichž účinek byl prokázán nezávislými studiemi při vícerých trávicích onemocněních. Kromě toho jsou podle nezávislé studie probiotika Symprove nejúčinnějšími z osmi lídrů na trhu probiotických doplňků výživy v Anglii. Níže vám přinášíme souhrn výsledků těchto studií.

1. Probiotika Symprove a IBS

Symprove je jediným výživovým doplňkem na českém trhu, jehož účinek při terapii IBS byl prokázán nezávislou studií (Sisson et al. 2014). Studii dokončilo 152 pacientů s potvrzenou diagnózou IBS, kteří nereagovali na konvenční terapii jako laxativa, antipropulziva, spasmolytika. Hlavním hodnotícím kritériem byla specifická metoda měřící změnu IBS-SSS (Symptom severity score, tedy skóre závažnosti onemocnění) v Symprove skupině a v placebo skupině. Kritériem hodnocení byly symptomy abdominální bolest, abdominální distenze, změna konzistence a frekvence stolice a změna kvality života udávaná pacienty, přičemž za signifikantní rozdíl byla považována změna SSS skóre o 50 bodů.

Výsledky studie dokázaly, že Symprove signifikantně zlepšuje symptomy IBS (abdominální bolest) a pozitivním způsobem upravuje frekvenci a konzistenci stolice v porovnaní s placebem u pacientů, kteří dostatečně nereagovali na konvenční terapii. Dalším důležitým zjištěním je fakt, že po celou dobu klinické studie nedošlo k výskytu závažných nežádoucích účinků. Po celou dobu trvání studie většina pacientů nezameškala více než jednu dávku týdně. Na základě těchto zjištění můžeme konstatovat, že Symprove je bezpečným a účinným prostředkem v managementu Syndromu dráždivého tračníku.

Odkaz na studii: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/apt.12787

Zdroj: Shutterstock

2. Probiotika Symprove a IBD

I při dalším z nejrozšířenějších trávicích onemocnění byla nezávislou studií prokázána účinnost Symprove. Do dvojitě zaslepené, placebem kontrolované studie bylo vybráno 80 dospělých lidí v rozhraní 18 až 65 let trpících ulcerózní kolitidou (na začátku studie byli v remisi onemocnění). Tito lidé dostávali po dobu jednoho měsíce buď Symprove, nebo jemu odpovídající placebo nápoj.

Kritériem bylo měření hladiny kalprotektinu, tedy markeru zánětu střev, ve stolici účastníků studie. Zníženie hladiny kalprotektínu bolo zaznamenané u 76 procent pacientů s ulcerózní kolitidou. Zmírnění zánětu střev bylo podstatně větší než ve skupině, která užívala placebo. Díky těmto zjištěním je pravděpodobné, žeSymprove má lokální protizánětlivé účinky ve střevech, díky čemuž může sloužit jako pomocná terapeutická složka při udržování remise ulcerózní kolitidy.

Odkaz na studii:: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31054010/

3. Probiotika Symprove a Diverkulitida

Účelem studie z roku 2017 bylo zhodnotit terapeutickou hodnotu probiotik Symprove při redukci symptomů chronické nekomplikované divertikulitidy. Primárním cílem této studie bylozhodnotit schopnost Symprove redukovat abdominální bolest, sekundárním cílem studie bylo zhodnotit přínos Symprove při redukci ostatních symptomů tohoto onemocnění (bolest v lumbální oblasti, konstipace, průjem, rektální krvácení, meteorismus, dysurie).

Výsledky na 143 pacientech jednoznačně ukázaly statisticky signifikantní redukci bolesti v lumbální oblasti a snížený výskyt zácpy u pacientů v Symprove skupině oproti placebo skupině. Zároveň došlo k nižšímu výskytu epizod akutní divertikulitidy během zkoušení oproti placebu u pacientů, kteří trpěli častými epizodami. Díky těmto zjištěním je pravděpodobné, žeSymprove má lokální protizánětlivé účinky ve střevech, díky čemuž může sloužit jako pomocná terapeutická složka při terapii divertikulitidy, která má podle studie (Tursi et al. 2014) obdobný zánětlivý charakter jako onemocnění IBS nebo Ulcerózní kolitida.

Odkaz na studii:https://link.springer.com/article/10.1007/s10787-017-0363-y

Studie Symprove: Shrnutí výsledků 5 nezávislých odborných studií
Zdroj: Shutterstock

4. Probiotika Symprove a patogenní bakterie

Symprove zabraňuje růstu patogenních bakterií a podporuje zdravější prostředí ve střevě. Potvrdily to až tři nezávislé studie uskutečněné na University College London a ProDigest v Belgii při specializovaném výzkumu o intestinálním prostředí. Data ukazují, že Symprove má v laboratorním prostředí jasný inhibiční efekt na patogeny včetně C. difficile a MRSA. Toto je rozhodně velmi důležitý první krok vedoucí k používání prospěšných živých bakterií jako součást zdravotní péče u pacientů s potenciálně život ohrožujícími infekcemi.

Antibiotika jsou momentálně preferovanou formou léčby patogenních bakterií. Přesto ale antibiotika působí proti všem střevním bakteriím, ať už patogenním nebo ne, a tedy ovlivňují celkové střevní prostředí. Opětovná infekce je běžný problém a vyžaduje se další terapie antibiotiky. Podle těchto tří studií byprobiotika Symprove mohla mít důležitou úlohu v budoucí terapii patogenních bakterií, a to nejen zabraňováním počátečního růstu bakterií, ale i vlastními anti-patogenními účinky na už existující kolonie patogenů.

Odkaz na studii:https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10061973/1/1-s2.0-S037851731830838X-main.pdf

Odkaz na studii:https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10066716/1/Dodoo_IJP%20Symprove%20Pathogen%20-%20For%20submission%20R1.pdf

5. Porovnání osmi známých probiotických produktů

Nezávislá srovnávací studie proběhla ve Velké Británii v roce 2015. Do srovnání bylo zařazeno osm produktů, z toho pět klasických lyofilizovaných (hlubokozmrazených) kapslových probiotik, dva živé bakteriální přípravky na mléčném základě a jediný živý bakteriální přípravek na vodním základě Symprove. Autoři studie zkoumaliskutečnou koncentraci bakterií v době jejich perorální aplikace s údaji uvedenými na obalu a jejich schopnost přežít v tekutinách simulujících žaludeční kyseliny – prasečí žaludeční šťáva (PGF), simulovaná žaludeční šťáva na lačno (FSSGF) a simulace žaludeční šťávy (SGF). Po vystavení žaludečním šťávám, byly testované probiotické přípravky vyšetřeny za pomoci real-time izotermické mikrokalorimetrie.

Výsledky studie jednoznačně prokázaly, že Symprove obsahuje deklarovaný počet životaschopných bakterií v době podání, na rozdíl od lyofilizovaných forem, jejichž obsah životaschopných bakterií byl obecně výrazně nižší, než se uvádí na obalu. U všech testovaných produktů kromě Symprove byl pozorován výrazný pokles viability bakterií po pětiminutovém vystavení trávicím šťávám v hladovém stavu (pravděpodobně díky šoku v důsledku nízkého pH). Ze všech testovaných produktů vykazovala nejrychlejší růst bakteriálních kultur po vystavení žaludečním šťávám právě probiotika Symprove. Schopnost bakterií přežít působení žaludečních šťáv a následně růst ve střevech je základním předpokladem jejich terapeutického účinku.

Odkaz na studii: https://www.wageningenacademic.com/doi/abs/10.3920/BM2014.0051?url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori:rid:crossref.org&rfr_dat=cr_pub%3dpubmed

Z uvedených výsledků studií vyplývá, že probiotika Symprove jsou skutečně jediná nezávisle ověřená probiotika na trhu, která mají prokázané výsledky při potlačování příznaků trávicích onemocnění. Prospěšné bakterie v Symprove jsou živé, aktivní a připravené působit ve střevech, kde nastolí rovnováhu a příznivě působí na mikrobiom. Pro dosažení maximálních příznivých účinků je třeba užívat Symprove tři měsíce – proto máme v nabídce dlouhodobě zvýhodněnou nabídku tři měsíce za cenu dvou.

Kovacikova
+ posts

Vystudovala ošetřovatelství na Lékařské fakultě UK a obor farmaceutický asistent v ČR. Pracovala v lékárně, pro online lékárnu a jako koordinátor klinických studií v Biomedicínském centru SAV. Je zdravotník tělem i duší, ráda pomáhá jiným, a proto ji tato práce naplňuje. Má ráda přírodu, tanec a svou rodinu.

Jediná živá probiotika

Udržujte zdravou rovnováhu bakterií ve střevech již dnes!

Díky jedinečné technologii a dlouholetému zdokonalování jsou probiotika SymproveTM jediná skutečně živá probiotika, která se díky vodní bázi dostaví do střev, kde příznivě působí na trávení, imunitu a celkové zdraví organismu.
Na rozdíl od pilulkových probiotik pobývají v žaludku, jak je agresivní žaludeční kyseliny rozloží a oslabí, ale projdou trávicím systémem přímo tam, kde jsou potřeba.

logo