Doručení do 2 pracovních dnů

Co je laktózová intolerance a jak se s ní vypořádat?

Laktóza, mléčný cukr, tvoří až 7 % lidského mléka. Z chemického hlediska se označuje jako disacharid, tedy cukr složený ze dvou jednoduchých cukrů, v tomto případě z D-glukózy a   D-galaktózy. Aby naše tělo mohlo laktózu zužitkovat, musí ji nejprve vstřebat, a to je možné jedině tehdy, pokud se laktóza rozloží na jednotlivé cukry, z nichž je složena. Děje se tak pomocí enzymu laktáza, která štěpí laktózu na zmíněné jednodušší cukry a ty naše střeva jednoduše vstřebají.

Laktáza je přítomna u všech savců a její množství a aktivita je pochopitelně nejvyšší během kojení, kdy je mléko hlavním zdrojem výživy. Během dospívání však aktivita laktázy slábne a člověk může úplně ztratit schopnost trávit mléčný cukr. V africké či asijské populaci je ztráta aktivity laktázy zcela běžná, až 95 % dospělé populace není schopno strávit mléčný cukr. V těchto oblastech proto nejsou mléčné výrobky příliš v oblibě.  Situace v Evropě anebo v Severní Americe je však naprosto opačná, takových lidí je méně než 10 %, a tudíž je trh s mléčnými výrobky nesmírně pestrý. Co je v Africe nebo v Asii naprosto přirozené, se u nás považuje za problém, který nazýváme laktózová intolerance.

Tři typy laktózové intolerance

Vrozená – velmi vzácná forma, která se projevuje už při první konzumaci mléka novorozencem, postižený člověk není celý život schopen trávit laktózu.

Primární opožděná – nejčastější typ, schopnost trávit laktózu se věkem snižuje.

Sekundární – je způsobená poškozením buněk tenkého střeva, které produkují laktózu. K takovému poškození může dojít např. při celiakii, Crohnově nemoci nebo při gastroenteritidě.

Jak se projevuje laktózová intolerance?

Nestrávená laktóza může ve střevech zapříčinit různé problémy. Ty se dostaví většinou půl hodiny po konzumaci mléčných potravin a jejich intenzita samozřejmě závisí na zkonzumovaném množství.

Laktóza k sobě ve střevech osmoticky přitahuje elektrolyty a vodu, což se může projevit průjmem. V tlustém střevě je fermentována bakteriemi, zvýší se tak produkce plynů, které způsobují nepříjemné nafukování, bolest břicha flatulenci (větry). Může také dojít k nevolnostizvracení.

Laktózová intolerance se často plete s alergií na mléko, tedy konkrétně s alergií na mléčné bílkoviny. Alergie na mléčné bílkoviny se však kromě trávicích těžkostí projevuje často i kožními reakcemi (kopřivka, ekzém, otok), dýchacími těžkostmi, a v těžkých případech i anafylaktickou reakcí. Diagnosticky je snadno odlišitelná, při alergii jsou totiž v krvi zvýšené specifické protilátky.

Laktózová intolerance

Diagnostika

Laktózová intolerance se dá diagnostikovat na základě klinických příznaků po konzumaci mléčných výrobků anebo pomocí různých vyšetření.

Laktózový toleranční test – při tomto vyšetření pacient musí vypít roztok s obsahem 50 g laktózy a následně jsou mu během dvou hodin v různých časových úsecích odebírány vzorky krve, u nichž se stanovuje hladina glukózy. Jelikož laktóza je laktázou štěpená na galaktózu a glukózu, měla by v krvi stoupat hladina glukózy. Pokud nestoupá, je aktivita laktázy snížená.

Vodíkový dechový test – jde o méně invazivní vyšetření, pacient též nejprve vypije roztok laktózy a následně je mu v různých časových úsecích měřena koncentrace vodíku ve vydechovaném vzduchu. Střevní bakterie nestrávené laktózy produkují vodík ve zvýšené míře.

Léčba

Nejlepším způsobem, jak se zbavit příznaků laktózové intolerance, je omezit konzumaci mléčných potravin, a to buď částečně, nebo úplně. V takých případech je však třeba dbát na dostatečný příjem vápníku z jiných potravin. Dobrými zdroji je např. brokolice, špenát, pomeranče nebo sójové mléko.

Další možností je enzymová terapie. Na trhu jsou dostupné různé enzymy podobné laktáze získané například z některých hub. Musí se užívat vždy před konzumací mléčných potravin.

Probiotika

Několik studií dokázalo, že pacienti s laktózovou intolerancí snášejí lépe jogurty než například mléko. Příčinou je přítomnost bakterií v některých jogurtech, zejména bakterií rodu Lactobacillus Bifidobacterium. Tyto bakterie mají totiž v oblibě mléko a laktózu, kterou umí zpracovat svými enzymy. Určité kmeny těchto baktérii dokáží po usazení v trávicím traktu částečně zlepšit trávení laktózy.

Co je to laktózová intolerance a jak se s ní vypořádat?

Přečtěte si recenze našich spokojených zákazníků:

Systematická analýza 15 studií, v nichž byly takovéto bakterie v různé formě podávány pacientům s laktózovou intolerancí, vyhodnotila jejich použití jako pozitivní. Konzumace některých baktérií, ať už v jogurtu nebo v určitém přípravku, byla spojována se zlepšením celkových příznaků laktózové intolerance. Pozitivem je také vysoká tolerance a bezpečnost takové potenciální léčby.

Odkaz na studii:  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29425071

Boris Dudík
+ posts

absolvent Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, aktuálne študent doktorandského štúdia

Jediná živá probiotika

Udržujte zdravou rovnováhu bakterií ve střevech již dnes!

Díky jedinečné technologii a dlouholetému zdokonalování jsou probiotika SymproveTM jediná skutečně živá probiotika, která se díky vodní bázi dostaví do střev, kde příznivě působí na trávení, imunitu a celkové zdraví organismu.
Na rozdíl od pilulkových probiotik pobývají v žaludku, jak je agresivní žaludeční kyseliny rozloží a oslabí, ale projdou trávicím systémem přímo tam, kde jsou potřeba.

logo