Doručení do 2 pracovních dnů

Máte často špatnou náladu? Příčinou může být i trávení!

Téměř deset procent dospělých lidí ve Spojených státech amerických si každoročně projde jistou formou poruchy nálady1. Ženy mají v porovnání s muži až dvojnásobně vyšší riziko vzniku depresivních stavů2. Jaké faktory ovlivňují vznik deprese? Genetika, stav imunitního systému, endokrinní systém nebo vlivy vnějšího prostředí jako například rozchod s partnerem, resp. partnerkou. Asi málokdo by však předpokládal, že i naše střeva mají značný vliv na to, jak se cítíme.

Mezi trávicím traktem a mozkem existuje obousměrné spojení, kterým střevo a mozek komunikují. Jde o tzv. gut-brain axis, který někteří vědci dokonce nazývají naším druhým mozkem4. Je tedy přirozené, že střevní mikrobiom nacházející se v blízkosti střevních nervových buněk může ovlivňovat nejen naše trávení, ale i to, jak se cítíme. Komunikace mikrobiomu s naším mozkem může vysvětlit například deprese vzniklé po užívání některých druhů antibiotik, které narušují fyziologické složení střevní mikroflóry5. Také může tento jev do určité míry objasnit poruchy nálad u lidí se syndromem dráždivého tračníku5.

Co je serotonin?

Serotonin – tzv. hormon štěstí – je molekula odvozena od aminokyseliny tryptofanu a uplatňuje se v patogenezi, jinak řečeno v mechanismu vzniku deprese. Nedostatek serotoninu může u predisponovaných lidí podpořit vznik depresivních stavů. Až 90procent serotoninu se přitom tvoří v trávicím traktu. Střevní bakterie jsou mimo serotoninu schopné produkovat i jiné molekuly, jako například dopamin, noradrenalin, acetylcholin a GABA, od kterých se též odvíjí, jak se cítíme, nebo jestli jsme schopní koncentrovat se, nebo pociťujeme úzkost.

Vědci Tillisch a kolektiv zkoumali, jestli má čtyřtýdenní konzumace fermentovaných produktů a probiotik působících ve střevech vliv na mozkovou aktivitu zdravých žen pomocí magnetické rezonance. Ze studie vyplynulo, že u žen konzumujících tyto produkty byla zaznamenána při vykonávání zadané úlohy – zapojující části mozku odpovědné za emocionální odpověď – nižší odezva než u žen, které produkty v tomto období nekonzumovaly. Z toho vyplývá, že ženy konzumující fermentované produkty a probiotika mají „klidnější mozky” a druhá skupina zaznamenala na magnetické rezonanci hyperaktivitu stejných oblastí mozku. Zadaná úloha byla přitom stejná pro obě skupiny žen.

Konzumace dobrých bakterií, mezi které patří i rod Lactobacillus, pomáhá udržovat rovnováhu výše zmíněných chemických látek, a tím pozitivně ovlivňuje i naši náladu.

Není však konzumace jako konzumace. Na to, jestli bakterie mohou příznivě ovlivňovat náš organismus a tím pádem i náš mozek, se nejprve musí bezpečně a v dostatečném množství dostat na místo svého působení. Podle studie (Fredua-Agyeman, Gaisford 2015) je Symprove nejbezpečnějším „dopravním” prostředkem pro živé bakterie z testovaných probiotik díky svému unikátnímu procesu výroby. Symprove obsahuje 10*109 životaschopných bakterií na 70ml (1 dávka), tím splňuje podmínku minimální koncentrace bakterií potřebné na prospěšný efekt v organismu. Mezi bakterie obsažené v produktu Symprove patří kmeny: Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus a Enterococcus faecium.

Rychlost, jakou věda o střevním mikrobiomu postupuje, přináší množství otazníků, ale i naděje. Možná se v budoucnosti budou místo antidepresiv léčit poruchy nálad probiotiky. V tomto momentě a s informacemi, které jsou o této problematice známé, by taková terapie sama o sobě nebyla dostatečná. Studie zmíněné v tomto blogu však naznačují, že péče o střevní mikrobiom možná může zlepšit mentální zdraví, kognitivní funkce a celkově zlepšit kvalitu života.

Literatúra:

  • 1Harvard Medical School, 2007. National Comorbidity Survey (NCS). (2017, August 21). Retrieved from https://www.hcp.med.harvard.edu/ncs/index.php . Data Table 2: 12-month prevalence DSM-IV/WMH-CIDI disorders by sex and cohort.
  • 2University of Alberta. “What Is The Link Between Women’s Hormones And Mood Disorders?.” ScienceDaily. ScienceDaily, 17 December 2007. <www.sciencedaily.com/releases/2007/12/071212201208.htm>.
  • 3Driessen E, Hollon SD. Cognitive behavioral therapy for mood disorders: efficacy, moderators and mediators. Psychiatr Clin North Am. 2010 Sep;33(3):537-55. doi: 10.1016/j.psc.2010.04.005. PMID: 20599132; PMCID: PMC2933381.
  • 4https://www.symprove.sk/crevny-mikrobiom-nas-druhy-mozog/
  • 5Hao WZ, Li XJ, Zhang PW, Chen JX. A review of antibiotics, depression, and the gut microbiome. Psychiatry Res. 2020 Feb;284:112691. doi: 10.1016/j.psychres.2019.112691. Epub 2019 Nov 14. PMID: 31791704.
  • 5Whitehead WE, Palsson O, Jones KR. Systematic review of the comorbidity of irritable bowel syndrome with other disorders: what are the causes and implications? (2002). Gastroenterology, 122: 1140–1156.
  • 6Tillisch, K., Labus, J., Kilpatrick, L., Jiang, Z., Stains, J., Ebrat, B., … Mayer, E. A. (2013). Consumption of fermented milk product with probiotic modulates brain activity. Gastroenterology, 144(7), 1394–1401.e14014. doi:10.1053/j.gastro.2013.02.043
  • 7Gut Bacteria Can Influence Your Mood, Thoughts, and Brain.” Psychology Today, Sussex Publishers, www.psychologytoday.com/us/blog/neuroscience-in-everyday-life/201908/gut-bacteria-can-influence-your-mood-thoughts-and-brain.
Richard Mackovič
+ posts

Absolvent Lekárskej fakulty, Masarykova univerzita v Brne

Jediná živá probiotika

Udržujte zdravou rovnováhu bakterií ve střevech již dnes!

Díky jedinečné technologii a dlouholetému zdokonalování jsou probiotika SymproveTM jediná skutečně živá probiotika, která se díky vodní bázi dostaví do střev, kde příznivě působí na trávení, imunitu a celkové zdraví organismu.
Na rozdíl od pilulkových probiotik pobývají v žaludku, jak je agresivní žaludeční kyseliny rozloží a oslabí, ale projdou trávicím systémem přímo tam, kde jsou potřeba.

logo