Doručení do 2 pracovních dnů

Nová zjištění: Parkinsonova nemoc – mohou pomoci probiotika?

Parkinsonova nemoc (Parkinson’s disease, PD) postihuje významnou část populace, zejména lidi ve věku nad 65 let. Trpí jí přibližně 3,7 procenta populace v tomto věku a je druhou nejrozšířenější neurologickou poruchou po Alzheimerově nemoci. Nejnovější zjištění expertů ukazují, že při její léčbě a zpomalování nástupu příznaků mohou pomoci probiotika.

Parkinsonova nemoc ve zkratce

Jedná se o progresivní a chronickou neurodegenerativní poruchu, která primárně ovlivňuje motorické funkce, ale zahrnuje i řadu nemotorických deficitů. Poruchy motorického systému vedou k celé řadě příznaků, včetně svalové ztuhlosti, třesu, bradykineze (zpomalení pohybů), zhoršené chůze a posturální nestability. Mezi nemotorické příznaky patří ztráta čichu a problémy s trávicí, kardiovaskulární a urogenitální soustavou.

Četné studie zkoumaly bakteriální složení střevních bakterií u pacientů s Parkinsonem v porovnání se zdravými jedinci. Přestože tyto studie neidentifikovaly konkrétní složení mikrobioty, které vždy doprovází toto onemocnění, celkově existují důkazy, že prozánětlivá dysbióza – tedy nerovnováha bakterií ve střevech – je obvykle přítomna.

Nová zjištění: Parkinsonova nemoc – mohou pomoci probiotika?

Probiotika nastolí v trávení rovnováhu

Nová vědecká práce naznačuje, že suplementace probiotik může zlepšit zdraví střev u pacientů s PD. Není to jen jednoduchá přítomnost probiotických bakterií, která způsobuje tyto pozitivní účinky, ale kaskáda událostí (množení probiotických bakterií generujících laktát, laktát stimulující komenzální druhy produkující propionát a butyrát), které vedou ke zvýšeným hladinám butyrátu.

V předchozích studiích o používání probiotik v lidském zdraví a nemocech jsme ukázali, že dávkování se 4kmenovou živou probiotickou suspenzí (Symprove™) mělo potenciál změnit rovnováhu druhů ve střevních mikrobiotách zdravých lidských dárců (Moens a kol., 2019) a pacientů s ulcerózní kolitidou (Ghyselinck a kol., 2020) v in vitro modelu.

Probiotika Symprove prokázala vynikající toleranci vůči žaludeční kyselině během testování in vitro (Fredua-Agyeman a Gaisford, 2015), částečně vysvětlující jejich účinnost při zlepšování skóre závažnosti klinických symptomů mnoha střevních stavů v klinických studiích. Například snížila skóre závažnosti klinických symptomů u IBS (Sisson et al., 2014) a snížila skóre bolesti břicha a významně snížila zácpu nebo průjem.

Probiotika Symprove také prokázala antipatogenní aktivitu proti různým běžným střevním patogenům, včetně Clostridium difficile (Fredua-Agyeman et al., 2017), Escherichia coli, Staphylococcus aureus rezistentní vůči meticilinu (MRSA) a Shigella.

Nové zistenia: Parkinsonova choroba – môžu pomôcť probiotiká?

Probiotika by měla být kvalitní

Pokud je vývoj a/nebo progrese Parkinsonovy nemoci ovlivněna dysbiózou střevní mikrobioty, pak suplementace stravy správně formulovaným probiotikem může být užitečným doplňkem standardní léčby na klinice. Vzhledem k malému počtu dárců by výsledky měly být interpretovány opatrně a měly by se dát replikovat, ale v kombinaci s údaji o lidech a zvířatech poskytují přesvědčivý náznak toho, že probiotika mohou být potenciálním a nákladově efektivním zásahem při léčbě pacientů s Parkinsonovou nemocí.

Důvěra v používání probiotických doplňků při léčbě PD se zvýší, budou-li existovat důkazy, že probiotické bakterie se mohou integrovat a asimilovat do stávající střevní mikrobioty, čímž se zlepší celkové zdraví střev.

Zdroje:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590156721000165#bbb0400
https://doi.org/10.3390/ijms232012289
https://doi.org/10.2174/1381612828666221003112300
Kovacikova
+ posts

Vystudovala ošetřovatelství na Lékařské fakultě UK a obor farmaceutický asistent v ČR. Pracovala v lékárně, pro online lékárnu a jako koordinátor klinických studií v Biomedicínském centru SAV. Je zdravotník tělem i duší, ráda pomáhá jiným, a proto ji tato práce naplňuje. Má ráda přírodu, tanec a svou rodinu.

Jediná živá probiotika

Udržujte zdravou rovnováhu bakterií ve střevech již dnes!

Díky jedinečné technologii a dlouholetému zdokonalování jsou probiotika SymproveTM jediná skutečně živá probiotika, která se díky vodní bázi dostaví do střev, kde příznivě působí na trávení, imunitu a celkové zdraví organismu.
Na rozdíl od pilulkových probiotik pobývají v žaludku, jak je agresivní žaludeční kyseliny rozloží a oslabí, ale projdou trávicím systémem přímo tam, kde jsou potřeba.

logo