Doručení do 2 pracovních dnů

Tabletky vs. roztok: Nejsou probiotika jako probiotika

Co si vybrat – tabletky vs. roztok? Myšlenka konzumace živých bakterií není ve světě medicíny novinkou. V roce 1907 tuto myšlenku rozpracoval Ilja Iljič Metchnikoff , student Louise Pasteura, který přisuzoval léčivé účinky určitému druhu bakterií nazývanému laktobacily1. V jedné z mnoha studií objevil způsob, jak omezit množství hnilobných procesů v tlustém střevě snížením pH tlustého střeva.

Zjistil, že právě laktobacil, který kromě jiných látek produkuje i kyselinu mléčnou, dokáže vytvořit prostředí s požadovanými podmínkami. Ilja Mečnikov se svou prací významně zasloužil o vytvoření konceptu konzumace probiotik – živých mikroorganismů, které v dostatečně vysokých dávkách působí příznivě na lidské zdraví2.

Olympijské hry bakterií

Ne každý kmen bakterií je vhodný na výrobu probiotik. Stejně jako se sportovci kvalifikují na olympiádu, musí i bakterie splnit určitá kritéria, když se chtějí dostat do procesu tvorby probiotik. Probiotické kmeny musí být:

  1. dostatečně charakterizované;
  2. zdravotně nezávadné a bezpečné k předem určenému způsobu užití;
  3. podpořené klinickou studií potvrzující jejich účinek na lidské zdraví; 
  4. živé a v účinné dávce po dobu trvanlivosti produktu.

Zimní spánek bakterií

Bakterie patří mezi živé jednobuněčné organismy a jako každý živý organismus potřebují k přežití tři věci: růst, množit se a přeměňovat energii čili metabolizovat. Všechny uvedené procesy optimálně probíhají v prostředí s dostatečným množstvím vody, živin, bez přítomnosti látek omezujících růst bakterií, při správné teplotě a úrovni pH, která se může u různých kmenů lišit.

Úpravou některých podmínek se dá vytvořit „hibernovaný“ stav, kdy bakterie nerostou, ale přežívají s minimální látkovou výměnou. Bakterie disponují celou řadou ochranných mechanismů, které jim umožňují přežít ztížené podmínky vnějšího prostředí, to vidíme například u jogurtů se živými bakteriálními kulturami v ledničce. Bakterie v chladném prostředí sníží metabolickou aktivitu, růst a množení a čekají na vhodnou chvíli, tedy až jogurt někdo sní, pak se opět aktivují.

Probiotika a lyofylizace

Lyofilizace probiotik je dvoustupňový proces, při kterém se bakterie nejprve zmrazí na nízkou teplotu (–40 až –70 °C) a následně se za nízkého tlaku z bakterií odpaří většina vody. Většinu bakterií tento proces nezahubí, ale na určitou dobu „uspí“.

Tabletky

Výroba živých bakterií Symprove

Výroba Symprove je založená na zpracovaní ječmene, který nepochází z geneticky modifikovaných plodin. Speciální složky ječmene (aminokyseliny, vitamíny a enzymy) se z ječmene extrahují a odstraňují se slupky, aby se vytvořily vhodné podmínky pro množení bakterií.

Po pasterizaci se do extrahovaného substrátu přidají čtyři kmeny bakterií z původního zdroje určeného na výrobu roztoku Symprove. Bakterie se na tomto prebiotickém substrátu 24 hodin množí, aby dosáhly optimálního počtu, a pH se stabilizuje na hodnotu 4.

Tabletky vs. roztok – nejsou probiotika jako probiotika

Aby měly bakterie příznivý efekt na náš organismus, musí se nejdřív dostat v dostatečně vysoké koncentraci do střeva. Velké množství bakterií zahyne při kontaktu se žaludečními kyselinami, které mají velmi nízké pH. Ve studii (Fredua-Agyeman, Gaisford 2015) se porovnávalo 7 produktů čtyři klasické lyofilizované bakterie v kapslích, dva živé bakteriální přípravky na mléčném základě a jeden živý bakteriální přípravek na vodním základě (Symprove). Jedním z hlavních cílů této studie bylo stanovit koncentraci životaschopných bakterií ve chvíli požití a porovnat ji s údaji uvedenými na obale zkoumaných probiotik.

Výsledky uvedené studie potvrdily, že koncentrace bakterií uvedená na obale Symprove odpovídá jejich koncentraci v době konzumace, zatímco u lyofilizovaných probiotik tato koncentrace neodpovídá.

Bakterie

Co je to CFU?

Množství bakterií v jedné dávce probiotik se udává v jednotkách tvořících kolonie, tzv. CFU (z anglického výrazu colony forming units). Výrobce probiotik se zaručuje, že po dobu trvanlivosti zůstane CFU probiotických bakterií v takové koncentraci, která představuje benefity pro lidské zdraví.

Symprove je schopné odolávat agresivnímu působení žaludečních šťáv díky patentované technologii výroby a použití vodného roztoku naklíčeného ječmene. Roztok obsahující naklíčený ječmen slouží jako prebiotikum4, protože má vysoký obsah živin a minerálních látek potřebných pro růst mikroorganismů. Zároveň funguje jako tlumivý systém, který chrání bakterie před působením žaludečních kyselin. Symprove je produkt, který v jedné dávce obsahuje přibližně 10 miliard živých bakterií, a to konkrétně čtyři kmeny živých bakteriálních kultur: Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus a Enterococcus faecium.

Jogurt

Zdraví prospěšné bakterie, které pomáhají udržovat rovnováhu organismu, přijímáme na denní bázi a v různých koncentracích. Velké množství těchto bakterií nepřežije náročné podmínky v trávicím ústrojí. Probiotika představují bezpečnější formu transportu živých bakterií do střev. Podle studie (Fredua-Agyeman, Gaisford 2015) je Symprove díky unikátnímu procesu výroby nejbezpečnějším „dopravním” prostředkem pro živé bakterie ze všech testovaných probiotik. Symprove obsahuje 10*109 životaschopných bakterií na 50 ml, čímž dostatečně splňuje podmínku minimální koncentrace bakterií potřebné na prospěšný efekt v organismu.

Zdroje :

TREVOR H. HOWELL, METCHNIKOFF AND PROLONGATION OF LIFE, Age and Ageing, Volume 17, Issue 6, 1988, Pages 420–421, https://doi.org/10.1093/ageing/17.6.420

Hill, C., Guarner, F., Reid, G. et al. The International Scientific Association for Probiotics    and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 11, 506–514 (2014). https://doi.org/10.1038/nrgastro.2014.66

FREDUA-AGYEMAN, M. – GAISFORD, S. Comparative survival of commercial probiotic formulations: tests in biorelevant gastric fluids and real-time measurements using microcalorimetry. In Beneficial Microbes [online]. 2015, vol.6, no. 1, p. 141–151 [cit. 2017-05-30]. ISSN 1876-2883. Dostupné na internetu:

LAURELL, A. – SJÖBERG, K. Prebiotics and synbiotics in ulcerative colitis.In Scandinavian Journal of Gastroenterology [online]. 2016, vol. 52, no. 4, p. 477–485 [cit. 2017-05-30]. ISSN 0036-5521. Dostupné na internetu: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00365521.2016.1263680>

5Blog, C., & consumed?, H. (2021). How do probiotics stay alive until they are consumed? – International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP). Retrieved 16 January 2021, from https://isappscience.org/how-do-probiotics-stay-alive-until-they-are-consumed/

Richard Mackovič
+ posts

Absolvent Lekárskej fakulty, Masarykova univerzita v Brne

Jediná živá probiotika

Udržujte zdravou rovnováhu bakterií ve střevech již dnes!

Díky jedinečné technologii a dlouholetému zdokonalování jsou probiotika SymproveTM jediná skutečně živá probiotika, která se díky vodní bázi dostaví do střev, kde příznivě působí na trávení, imunitu a celkové zdraví organismu.
Na rozdíl od pilulkových probiotik pobývají v žaludku, jak je agresivní žaludeční kyseliny rozloží a oslabí, ale projdou trávicím systémem přímo tam, kde jsou potřeba.

logo