Doručení do 2 pracovních dnů

Vliv střevního mikrobiomu na průběh onemocnění COVID-19

Více než 110 milionů lidí se celosvětově nakazilo onemocněním COVID-19. Jeho průběh je značně variabilní. Od bezpříznakového průběhu, přes jednoduchou virózu, až po hospitalizaci a potřebu léčby umělou plicní ventilací.

Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.

Až u jedné třetiny nakažených lidí po překonání onemocnění způsobeného virem SARS-COV-2 mohou přetrvávat příznaky onemocnění ještě dalších 6 týdnů2. Nejčastěji uváděnými příznaky jsou bolest hlavy, přechodná ztráta čichu a chuti, únava a lapání po dechu.

Proč nemá každý člověk stejný průběh onemocnění COVID-19?

Mezi faktory ovlivňující průběh a prognózu onemocnění COVID-19 patří: stav imunitního systému jedince3, genotyp jedince4, pohlaví5, genetická výbava viru6, jiné onemocnění jedince7, podmínky vnějšího prostředí8 a jak ukazuje nová studie z Hong Kongu, i složení střevního mikrobiomu9. Každý člověk je jedinečný a výše zmíněné faktory jsou u každého z nás vyjádřené v různé míře, to zapříčiňuje variabilní průběh onemocnění COVID-19.

Jak ovlivňuje složení střevního mikrobiomu průběh onemocnění COVID-19?

Složení střevního mikrobiomu má mimo jiné vliv i na náš imunitní systém10. Bakterie v našich střevech komunikují s buňkami imunitního systému přes signální dráhy, do kterých jsou zapojené i receptory. Mezi typ receptorů zapojených do této komunikace patří tzv. AHR (z anglického „Aryl Hydrocarbon Receptor”), podílející se na udržování rovnováhy mezi imunitním systémem a střevními bakteriemi11. Receptory AHR jsou zapojené i do imunitní odpovědi našeho organismu na COVID-19.

Studie od Yun Kit Yeoh (Oddělení Mikrobiologie Čínské univerzity v Hong Kongu) získala a následně zkoumala vzorky krve a stolice od 100 lidí s pozitivním testem na SARS-COV-2. Výsledky z těchto vzorků následně porovnávali se vzorky krve a stolice 78 lidí před vypuknutím pandemie. Jedním ze závěrů této studie bylo, že pacienti s pozitivním testem SARS-COV-2 měli ve stolici vyšší zastoupení bakterií Ruminococcus gnavus, Ruminococcus torques a Bacteroides dorei. R. Gnavus. Poslední zmíněná bakterie se ve vyšší míře nachází i ve stolici pacientů s IBD(z anglického výrazu „Inflammatory Bowel Disease”). Na druhé straně měli pacienti s pozitivním testem SARS-COV-2 snížený počet bakterií Bifidobacterium adolescentis, Faecalibacterium prausnitzii, and Eubacterium rectale, které se podílejí na modulaci našeho imunitního systému.

Vliv střevního mikrobiomu na průběh onemocnění COVID-19

Závěrem této studie bylo, že pacienti s pozitivním testem SARS-COV-2 měli zvýšené určité proteiny, tzv. cytokiny. Cytokiny jsou produkované imunitními buňkami a jsou zodpovědné za vznik zápalové reakce v organismu. Za optimálních podmínek je koncentrace cytokinů v naší krvi nízká a při narušení rovnováhy lidského těla se může hladina cytokinů zvýšit a vytvořit v těle zápalovou reakci.

Složení střevních bakterií je zapojené do imunitní reakce jedince i přes regulaci hladiny cytokinů produkovaných imunitními buňkami v našem těle9 a podle studie Yun Kit Yeoh může průběh onemocnění COVID-19 ovlivňovat i složení střevního mikrobiomu.

Imunitní systém a střevní mikrobiom spolu komunikují a podílejí se na udržování rovnováhy v našem těle. V kontextu probíhající virové pandemie může složení střevního mikrobiomu signifikantně snížit zápalové onemocnění v našem těle a podpořit funkci imunitního systému v boji proti virovým onemocněním. Proto je vhodné podpořit ho na denní bázi výživovým doplňkem Symprove, které příznivě působí na trávicí systém a doplňuje do něj prospěšné bakterie.

Neméně důležitou součástí prevence onemocnění COVID-19 je zdravý životní styl, nošení roušky při kontaktu s lidmi mimo vaši domácnost, dezinfekce rukou a zvážení možnosti očkování se v blízké budoucnosti.

Složení střevního mikrobiomu představuje významnou roli v udržování stálosti vnitřního prostředí našeho organismu. Různorodost střevní mikrobioty s určitými zdraví prospěšnými bakteriemi podporuje a reguluje funkci imunitního systému a podle studie od Yun Kit Yeoh by určité složení střevního mikrobiomu mohlo zmírňovat průběh onemocnění COVID-19 modulací našeho imunitního systému.

Zdroje:

1 COVID-19 map. (n.d.). Retrieved February 21, 2021, from https://coronavirus.jhu.edu/map.html

2 Medicalnewstoday.com. 2021. One-third of patients may experience ‘long COVID’. [online] Available at: <https://www.medicalnewstoday.com/articles/one-third-of-patients-may-experience-long-covid#Call-for-recognition> [Accessed 21 February 2021].

3 D. Blanco-Melo et al., “Imbalanced Host Response to SARS-CoV-2 Drives Development of Covid-19,” Cell, vol. 181, no. 5, pp. 1036-1045.e9, 28 2020, doi: 10.1016/j.cell.2020.04.026.

4 P. Brodin et al., “Variation in the human immune system is largely driven by non-heritable influences,” Cell, vol. 160, no. 1–2, pp. 37–47, Jan. 2015, doi: 10.1016/j.cell.2014.12.020.

5 COVID-19 sex-disaggregated data tracker – Global Health 50/50.” https://globalhealth5050.org/covid19/sex-disaggregated-data-tracker/ (accessed Jul. 16, 2020).

6 Mutated coronavirus shows significant boost in infectivity.” https://www.scripps.edu/news-and-events/press-room/2020/20200612-choe-farzan-coronavirus-spike-mutation.html (accessed Jul. 07, 2020).

7Öztürk, Y. Taşova, and A. Ayaz, “Covid-19: pathogenesis, genetic polymorphism, clinical features and laboratory findings,” Turk J Med Sci, vol. 50, no. SI-1, pp. 638–657, 21 2020, doi: 10.3906/sag-2005-287.

8P. J. Landrigan et al., “The Lancet Commission on pollution and health,” The Lancet, vol. 391, no. 10119, pp. 462–512, Feb. 2018, doi: 10.1016/S0140-6736(17)32345-0.

9Yeoh YK, Zuo T, Lui GC, Zhang F, Liu Q, Li AY, Chung AC, Cheung CP, Tso EY, Fung KS, Chan V, Ling L, Joynt G, Hui DS, Chow KM, Ng SSS, Li TC, Ng RW, Yip TC, Wong GL, Chan FK, Wong CK, Chan PK, Ng SC. Gut microbiota composition reflects disease severity and dysfunctional immune responses in patients with COVID-19. Gut. 2021 Jan 11:gutjnl-2020-323020. doi: 10.1136/gutjnl-2020-323020. Epub ahead of print. PMID: 33431578; PMCID: PMC7804842.

10https://www.symprove.sk/mikrobiom-a-imunita/

11 Ji J, Qu H. Cross-regulatory Circuit Between AHR and Microbiota. Curr Drug Metab. 2019;20(1):4-8. doi: 10.2174/1389200219666180129151150. PMID: 29380692.

Richard Mackovič
+ posts

Absolvent Lekárskej fakulty, Masarykova univerzita v Brne

Jediná živá probiotika

Udržujte zdravou rovnováhu bakterií ve střevech již dnes!

Díky jedinečné technologii a dlouholetému zdokonalování jsou probiotika SymproveTM jediná skutečně živá probiotika, která se díky vodní bázi dostaví do střev, kde příznivě působí na trávení, imunitu a celkové zdraví organismu.
Na rozdíl od pilulkových probiotik pobývají v žaludku, jak je agresivní žaludeční kyseliny rozloží a oslabí, ale projdou trávicím systémem přímo tam, kde jsou potřeba.

logo